Lantmäterikonsult

Förrättningsförberedande åtgärder, markåtkomst, plangenomförandefrågor och exploateringsprocessen

Om oss
Hem

Våra kunder

Om oss

Anso Lantmäterikonsult AB startades av Ann-Sofie Sjögren 2014.

Företagets affärsidé är att som konsult genomföra uppdrag och ge sakkunnig rådgivning inom området fastighetsjuridik med inriktning mot förrättningsförberedande åtgärder, markåtkomst, plangenomförandefrågor och exploateringsprocessen. Företaget utför uppdrag åt både privata och offentliga uppdragsgivare.

Företaget har idag 4 anställda och ett nära samarbete med arkitekter och andra lantmäteri- och fastighetskonsulter.

Anso Lantmäterikonsult AB har sitt huvudkontor i Uddevalla samt ett lokalkontor i Hunnebostrand. Verksamheten bedrivs framförallt i västra Sverige.

Tjänster

Fastighetsbildning

Utredningar och underlag inför fastighetsbildning

Läs mer

Fastighetsförteckningar

Grundkarta och en fastighetsförteckning

Läs mer

Juridiskt ombud

Ombud vid lantmäteriförrättningar.

Läs mer