Kontakt

Kontakt

Grundare av ANSO 2014

Ann-Sofie Sjögren

Mark- och exploateringsingenjör

-Exploateringsprojekt och arbete i detaljplaner

-Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning

-Upprättande av avtal (Exploateringsavtal, Markanvisningsavtal, köpeavtal, arrendeavtal)

Expert Lantmäteri och detaljplanefrågor

ann-sofie@ansolantmaterikonsult.se

070-68 78 252

Frida Källberg

Mark- och exploateringsingenjör

-Exploateringsprojekt och arbete i detaljplaner

-Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning

-Upprättande av avtal (Exploateringsavtal, Markanvisningsavtal, köpeavtal, arrendeavtal)

Expert Lantmäteri och detaljplanefrågor

frida@ansolantmaterikonsult.se

Johanna Hisbro

Mark- och exploateringsingenjör

-Exploateringsprojekt och arbete i detaljplaner

-Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning

-Upprättande av avtal (servitutsavtal, nyttjanderätter och arrendeavtal)

-Upprättar fastighetsförteckningar

johanna@ansolantmaterikonsult.se

Här finns vi