Lantmäterikonsult

Förrättningsförberedande åtgärder, markåtkomst, plangenomförandefrågor och exploateringsprocessen

Om oss

Våra kunder

Om oss

Anso Lantmäterikonsult AB grundades av Ann-Sofie Sjögren 2014.
Under åren har företaget haft en positiv utveckling och består idag av fyra drivna konsulter med spetskompetens inom lantmäteri och fastighetsutveckling.
Samtliga konsulter har ingenjörsexamen inom lantmäteri.

Företagets konsulter genomför uppdrag och ger sakkunnig rådgivning inom området fastighetsjuridik med inriktning mot förrättningsförberedande åtgärder, markåtkomst, plangenomförandefrågor och exploateringsprocessen. Företaget utför uppdrag åt både privata och offentliga uppdragsgivare.

Företaget har sitt huvudkontor i Uddevalla och verksamheten bedrivs framförallt i västra Sverige.

Tjänster

Fastighetsbildning

Utredningar och underlag inför fastighetsbildning

Läs mer

Fastighetsförteckningar

Grundkarta och en fastighetsförteckning

Läs mer

Juridiskt ombud

Ombud vid lantmäteriförrättningar.

Läs mer