Kontakt

Grundare av ANSO 2014

Ann-Sofie Sjögren

Mark- och exploateringsingenjör

-Exploateringsprojekt och arbete i detaljplaner

-Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning

-Upprättande av avtal (Exploateringsavtal, Markanvisningsavtal, köpeavtal, arrendeavtal)

-Markförhandling

-Projektledare

-Exploateringskalkyler

Expert Lantmäteri och detaljplanefrågor

ann-sofie@ansolm.se

070-68 78 252

Frida Källberg

Mark- och exploateringsingenjör

-Exploateringsprojekt och arbete i detaljplaner

-Projektledare

-Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning

-Upprättande av avtal (Exploateringsavtal, Markanvisningsavtal, köpeavtal, arrendeavtal)

-Exploateringskalkyler

-Markförhandling

Expert Lantmäteri och detaljplanefrågor

frida@ansolm.se

Anni Danielsson

Mark- och exploateringsingenjör

-Exploateringsprojekt och arbete i detaljplaner

-Projektledare

-Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning

-Upprättande av avtal (Exploateringsavtal, Markanvisningsavtal, köpeavtal, arrendeavtal)

-Exploateringskalkyler

-Markförhandling

anni@ansolm.se

Jeanette Norgren

Projektledare Exploatering

-Projektledare

-Exploateringsprojekt och arbete i detaljplaner

-Fastighetsförvärv och fastighetsförsäljning

-Upprättande av avtal (Exploateringsavtal, Markanvisningsavtal, köpeavtal, arrendeavtal)

-Exploateringskalkyler

-Markförhandling

Expert – tidiga skeden 

jeanette@ansolm.se

Här finns vi